Onderstaande tarieven worden gehanteerd en zijn cumuleerbaar.

Lidmaatschap

Jaarlijks lidmaatschap

Personen jonger dan 18 jaar : geen bijdrage
Personen vanaf 18 jaar : 5 euro.

Bij voorkeur gebruik (kids)ID ; nieuwe lidkaart, bij verlies of diefstal van lidkaart: 2,50 euro.

Leengeld : het lenen van documenten en materialen, van welke aard ook, is gratis.

Comfortdiensten

Reserveren van materialen 

Via mijn bib-ID (internet) of ter plaatse in de bib : 0,75 euro per materiaal (ook bij het niet afhalen van het materiaal)
De verzendingskosten voor een verwittigingsbrief zijn inbegrepen.
Bijkomende verzendingskosten moeten ook worden vergoed.

Per aanvraag lenen bij andere bibliotheken (IBL : interbibliothecair leenverkeer)

Bij een andere Belgische openbare bibliotheek : 3,00 euro.
Bij een Belgische wetenschappelijke bibliotheek : 8,00 euro.
Kostprijs aangevraagde kopie, ongeacht het aantal : 3,00 euro.
Bij een buitenlandse bibliotheek (ook kopies) : prijs aangerekend door de uitlenende instelling én de interne administratiekosten.

Fotokopiëren en printen :

0,10 euro (zwart/wit A4); 0,30 euro  (kleuren A4); 0.20 euro  (zwart/wit A3); 0.60 euro  (kleuren A3)


Raadpleging internet : gratis.

 

Retributiegeld

Overschrijden van de uitleentermijn : vergoeding

Het retributiegeld gaat in op de dag na het verstrijken van de gewone uitleentermijn.  Voor alle materialen geldt een vergoeding van 0,10 euro per document per dag.
Gewone maningsbrief : 0,75 euro.
Aangetekende maningsbrief : 5,00 euro.

Beschadiging, verlies, diefstal

Bij verlies, diefstal of zware beschadiging wordt de reële kostprijs aangerekend + 20 % administratieve kosten

 

Verkoop afgevoerde materialen

Gedrukte materialen : 0.50 euro per gedrukt materiaal; 5 gedrukte materialen voor 2 euro

Audiovisuele materialen: 1 euro per geheel; 6 eenheden voor 5 euro